Welkom op KC de MarsWeijde

Bij KC de MarsWeijde werken vanuit de missie:

Kindgericht werken – tegemoet komen aan de (ontwikkel)behoefte van ieder kind.

Neem contact op

Het onderwijs staat voor een prachtige uitdaging.

Welluswijs

De MarsWeijde werkt intensief samen met de opvangorganisatie Welluswijs. Vanaf 1 april 2019 zijn we gestart met het vormen van een Integraal Kindcentrum (IKC). Binnen een IKC wordt voor kinderen gestreefd naar een samenhangend aanbod, dat ook nog eens de hele dag beslaat: Onderwijs en ontspanning, samenleven en leren vinden er plaats. Ook is er aanbod voor 0- tot en met 13 jarigen.

Naar Welluswijs

We worden een kindcentrum! 

Maar wat betekent dat? 

De MarsWeijde is in ontwikkeling! De komende tijd zetten we stappen om een kindcentrum te worden: een plek waar onderwijs en opvang het beste in elkaar naar boven halen. Samen, vanuit één visie en met één team. Dat gaat niet van de een op andere dag, maar stap voor stap. Daarom gaan Chrono en Welluswijs de komende tijd steeds meer samenwerken. Zo groeien we samen, langzaam maar stevig, toe naar een kindcentrum.  

Waarom we dat doen? Wanneer we wat doen en wat je ervan merkt? We houden de ontwikkelingen hier voor je bij. Heb je vragen? Loop gerust binnen/ mail ons/ bel ons. 

De komende jaren groeien scholen van Chrono en opvanglocaties van Welluswijs uit tot unieke kindcentra. Elk op eigen tempo, vanuit eigen identiteit en uniek karakter. Op www.chronowelluswijs.nl lees je meer en vind je veelgestelde vragen.

Naar Chrono-Welluswijs

Vreedzame School

De Vreedzame School is een programma voor basisscholen voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap, en staan open voor de verschillen tussen mensen.