Medezeggenschapsraad (MR)

De Medezeggenschapsraad (MR) is een overleg- en gespreksorgaan – voor elke school wettelijk verplicht – waarin ouders en personeel zijn vertegenwoordigd.

Taken van de MR

De MR overlegt met de directie en het schoolbestuur over belangrijke schoolzaken. Enkele voorbeelden:

 • de besteding van het geld van de school
 • het vaststellen van vakanties en vrije dagen
 • fuseren met een andere school
 • de manier waarop men ouders wil laten meehelpen in het onderwijs en bij andere activiteiten

Over sommige onderwerpen mag de MR het bestuur alleen adviseren, maar er zijn ook zaken waarin de MR een zwaardere stem heeft. Het bestuur mag een bepaald besluit dan pas uitvoeren als de MR er mee heeft ingestemd.

Jaarverslag MR

Door te klikken op onderstaande link kunt u het jaarverslag van de MR van afgelopen schooljaar lezen.

Jaarverslag MR 2022-2023

Oudergeleding:

 • Janneke Eggengoor (voorzitter)
 • Sietske Triemstra
 • Dick Kremer

Personeelsgeleding:

 • Wendy Wassens
 • Janny Marsman
 • Marianne Otten
 • Lidy Veltink