Logopedie

Logopedie Spectrum Nederland heeft een locatie in ons gebouw de Matrix. Kinderen kunnen hier onder en na schooltijd naartoe. Doordat de logopedist in de school is zijn er korte lijntjes en kunnen we goed samenwerken. Mocht u kiezen voor een andere organisatie voor logopedie dan willen wij ook graag met hen samenwerken.

Logopedie Spectrum