Oudercommissie

Wie zijn wij?
Wij zijn de Oudercommissie (OC) van KC De Marsweijde; een groep enthousiaste moeders met organisatie skill! In de OC zitten naast de leden ook de voorzitter, de penningmeester, de secretaris en een leerkracht van school. Wij zijn aanspreekpunt voor en behartigen de belangen van alle ouders. Onze belangrijkste taak is het helpen bij binnen- en buitenschoolse activiteiten die meestal door school worden georganiseerd, maar waarvoor de school geen vergoeding ontvangt.

Ouderbijdrage

Van de jaarlijkse bijdrage die wij van ouders ontvangen, organiseren wij leuke activiteiten voor kinderen van de MarsWeijde. Naast de jaarlijkse terugkomende activiteiten bij Sinterklaas, Kerst, Pasen, Koningsdag, hebben wij ook een rol bij de Grote Schoolavonden (GSA), de Wandelvierdaagse en het afscheid van groep 8.
Van de ouderbijdrage gaan de kinderen ook elk jaar op schoolreisje. En om de kas te spekken organiseren wij geregeld een sponsorloop of een andere leuke activiteit!

De ouderbijdrage is niet verplicht maar het is wel heel wenselijk dat wordt bijgedragen aan de bekostiging van bovengenoemde activiteiten. Op school is een ‘reglement ouderbijdrage’ aanwezig maar met vragen, bijv. over een eventuele betalingsregeling, kunt u het best even contact opnemen met de penningmeester van de oudercommissie door te mailen naar: [email protected]. Een persoonlijk gesprek is ook altijd mogelijk.

Ouderklankborgroep
Naast het organiseren van activiteiten vormt de OC een ouderklankbordgroep. Tijdens de vergaderingen wisselen wij met elkaar gedachten over zaken op school of over zaken waar wij van andere ouders kennis van hebben genomen. De ouderklankbordgroep heeft een adviserende rol richting directie, het team van leraren en de medezeggenschapsraad (MR). De directeur schuift geregeld aan om de OC bij te praten over lopende zaken.

Kom ons helpen!
De Oudercommissie heeft een uitdagende taak die veel gezelligheid biedt. Lijkt het je leuk om je bij ons aan te sluiten? Gezellig! Laat van je horen door een e-mail te sturen naar: [email protected]

Ook helpende handjes zijn hard nodig dus laat ook van je horen als je in de gelegenheid bent om ons te helpen bij het versieren van het schoolplein of het maken van attenties, e.d. Wij gaan je dan benaderen en als het je niet uitkomt dan mag je dat gewoon aangeven. Wij kunnen alle hulp goed gebruiken! Heb je iets aan te bieden? Heb je een bedrijf waardoor je iets (goedkoper?) aan kan bieden of werk je bij een bedrijf waardoor je ons kan helpen of heb je iemand in je netwerk dat interessant kan zijn voor de OC dan horen wij dat ook graag.

Leden oudercommissie:

 • Gerlien Ekkelenkamp (voorzitter)
 • Annet Kuiper (penningmeester)
 • Inge Hakkers (secretaresse)
 • José Ribberink
 • Tamira Hesselink
 • Mandy van der Velde
 • Linda Makkinga
 • Nienke Venema
 • Nicolien ten Brinke
 • Dianne Zijlstra
 • Lieneke Reinders
 • Nienke Frietema
 • Martine Berkenbosch
 • Ingrid Kampjes (namens het team)