Vertrouwenspersoon

Elke school heeft een vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon luistert naar u, biedt ondersteuning en begeleidt u bij het nemen van vervolgstappen. Zij heeft kennis van klachtenprocedures, zij geeft u informatie en overlegt met u over te ondernemen acties. Zij bespreekt met u de voor- en nadelen van deze acties en brengt u zo nodig in contact met de juiste mensen voor verdere begeleiding in de klachtprocedure. De vertrouwenspersonen zijn integer en gaan professioneel en conform de Algemene Verorderning Gegegevensbescherming (AVG) om met uw gegevens.

Op KC de MarsWeijde is Hermien Heuver de vertrouwenspersoon. Wanneer u contact wilt opnemen kan dat bij voorkeur per mail: [email protected]