GGD

Elk kind heeft het recht om gezond en veilig te kunnen opgroeien. De gemeente waarin u woont heeft onze Jeugdgezondheidszorg gevraagd kinderen en hun ouders hierbij te ondersteunen. Bijvoorbeeld door gezondheidsonderzoeken te doen en adviezen en vaccinaties te geven. Maar u kunt ook tussendoor bij ons terecht. Onze jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen en doktersassistenten denken graag met u mee. Veel ouders kennen ons al van het consultatiebureau.

Gezondheidsonderzoek

In de basisschoolperiode nodigen we uw kind een paar keer uit voor een gezondheidsonderzoek of komen we op school om voorlichting te geven. Voor de gezondheidsonderzoeken ontvangt u een uitnodiging via de mail en een herinnering via SMS.

* Als uw kind 5 of 6 jaar oud is Dit onderzoek bestaat uit twee delen. De doktersassistente komt eerst een keer op school voor een ogen- en gehoortest. Op een later moment nodigen we uw kind samen met een ouder uit bij ons op het consultatiebureau voor een consult met onze jeugdverpleegkundige. * Als uw kind 10 of 11 jaar oud is Tijdens dit onderzoek komt onze doktersassistente op school en meet ze de lengte en het gewicht van uw kind. U vult als ouder van tevoren online een vragenlijst in en u kunt hier ook zelf vragen in stellen. Bijvoorbeeld over groei, ontwikkeling, gedrag en opvoeding. We nemen hierover contact met u op. Online ouderportaal Mijn Kinddossier De resultaten van de gezondheidsonderzoeken op school leest u terug in ons online ouderportaal ‘Mijn Kinddossier’. In Mijn Kinddossier:

· vult u de vragenlijst in

· vindt u de groeicurve (lengte en gewicht) van uw kind

· vindt u meer informatie over onze gezondheidsonderzoeken

· kunt u adviezen van onze jeugdarts en jeugdverpleegkundige nalezen

Inloggen kan via www.ggdijsselland.nl/mijnkinddossier.nl. Wilt u in Mijn Kinddossier uw contactgegevens checken? Tussendoor een vraag? Als ouder weet u het beste hoe het met uw kind gaat. Maar twijfelt u ergens aan? Bel of mail ons. Of loop zonder afspraak binnen tijdens het inloopspreekuur! De tijden staan op onze website. Contact afdeling Jeugdgezondheidszorg Telefoon 088 443 07 02 (op werkdagen) E-mail [email protected] Website www.ggdijsselland.nl

GGD