Integraal Kindcentrum

In april 2019 is onze school gestart met een samenwerking met Kinderopvangorganisatie Welluswijs. Een integraal kindcentrum wordt voor kinderen gestreefd naar een samenhangend aanbod, dat ook nog eens de hele dag beslaat: Onderwijs en ontspanning, samenleven en leren vinden er plaats. Ook is er aanbod voor 0- tot en met 13-jarigen. In de praktijk betekent dit dat we elkaar regelmatig opzoeken om zaken af te stemmen, de zorg rondom een kind op elkaar af te stemmen, gezamenlijke de tussenschoolse opvang organiseren en waar mogelijk gezamenlijk activiteiten organiseren.